Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Het knettert en bruist in het NU-lab

In gesprek over ruimte voor initiatieven in het Muntsluisgebied


De bijeenkomst over het Muntsluisgebied die Nieuw Utrecht op 6 april 2010 in het Geldmuseum organiseert, is met recht een ‘NU-lab’: het knettert en bruist van de ideeën.

Particuliere initiatieven in de publieke ruimte
Een groep van veertig personen komt op de eerste echte lenteavond van het jaar bijeen in het Geldmuseum voor het NU-lab ‘Breng de Muntsluis tot leven’ van vereniging Nieuw Utrecht (NU). Een bont gezelschap van initiatiefnemers, bewoners, belangengroepen, ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat, kunstenaars en creatieven verkent gezamenlijk mogelijkheden om particuliere initiatieven een plek te geven in de publieke ruimte van het Muntsluisgebied.

Startbijeenkomst
Het NU-lab doet zijn naam eer aan: dit is een startbijeenkomst waar mensen voor het eerst als groep met elkaar in contact komen, plannen voor initiatieven uitwisselen, bevragen en vanuit praktijkkennis becommentariëren.

Mogelijke scenario’s
De avond begint met een presentatie waarin het gebied wordt geanalyseerd en toekomstperspectieven de revue passeren. NU wil op open wijze mogelijkheden van het gebied verkennen om de geest te openen voor nieuwe ideeën. Dus verschijnen er beelden van rustieke, industriële en hypermoderne bouwstijlen, van verschillende functies op en rond het water, van kleinschalige én grote volumes, van buurtniveau tot landelijk niveau. Het zijn ingrediënten waarop iedereen kan reageren, een basis om mogelijke scenario’s voor het gebied te vormen, waarin de initiatieven passen.

De presentatie maakt beroering en verschillende gedachten los. Zo veel mensen, zo veel wensen: de een wil rust en groene oevers, de volgende juicht beweging en bedrijvigheid toe. De een valt voor een houten botenhuis, de volgende raakt opgewonden van gedurfde innovatieve architectuur.

Uitwisseling
We hebben het over een mooi gebied met kansen voor de omgeving en de stad. De deelnemers van het NU-lab zijn actief betrokken bij deze plek en voelen zich ook duidelijk begaan met het Muntsluisgebied. En dat maakt verschillende emoties los, dat geeft wrijving en het schuurt. Daarom is het goed dat we bij elkaar zijn: hier kunnen we elkaar zien en op elkaar reageren. Dat heb je nodig naast een podium als een website die ook een vrijplaats vormt om ideeën te lanceren en te bespreken.

Verder
Het NU-lab is een van de vormen waarmee NU inzicht krijgt in gebruik en beleving van het gebied. Daarnaast heeft NU ook een gebiedsanalyse gemaakt, beleidsonderzoek gedaan, initiatieven in kaart gebracht en een aantal jaren gesprekken met tal van personen en partijen gevoerd. Al deze ingrediënten vinden hun weerslag in een publicatie die naar verwachting eind mei wordt gepresenteerd. Het is een soort werkdocument met een visie op het gebied waarin de initiatieven een plek krijgen. Dit kan als vertrekpunt worden gebruikt voor volgende stappen.

Filed under: Evenement,

6 april: NU-lab in Geldmuseum

Lekker in de zon op het Muntpleintje naast het Geldmuseum

Er is weer beweging in het Muntsluisgebied: op dinsdagavond 6 april brengt vereniging Nieuw Utrecht een breed gezelschap van circa veertig initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, kunstenaars en overheidsambtenaren bijeen voor een NU-lab in het Geldmuseum. Zij buigen zich over de mogelijkheden van het Muntsluisgebied en over activiteiten die dit gebied kunnen verlevendigen.

Filed under: Evenement, ,

Breng de Muntsluis tot leven!

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Ook een vergeten plek die om aandacht schreeuwt. Of positief geformuleerd: een verborgen schat vol kansen. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren en een nieuwe benaderingswijze. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en opent met een integraal gebiedsonderzoek nieuwe wegen voor verdere invulling van unieke publieke ruimte in de stad.