Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Meedingen naar de Participatietrofee 2010

De buurtbewoners gaan er echt voor zitten om hun ideeën over het Muntgebied op te schrijven in het buurtboek van Marij Nielen.

Ida Thoenes van Wijkbureau West en Peter Jans van het Projectmanagementbureau hebben het buurtboek dat Marij Nielen in opdracht van Nieuw Utrecht maakte samen met het initiatief Breng de Muntsluis tot leven van Nieuw Utrecht aangemeld voor de Participatietrofee 2010. Deze prijs is vorig jaar ingesteld tijdens het gemeentelijke jaar van de participatie in Utrecht om vernieuwende vormen van participatie in de etalage te zetten. Ambtenaren kunnen projecten hiervoor indienen. Juist de combinatie van de aangemelde projectonderdelen onderstreept de twee kanten van coproductie die Nieuw Utrecht voorstaat: ontwikkeling van de publieke ruimte in het Muntgebied gaat van buitenaf en van binnenuit.

Vernieuwend verenigen
Nieuw Utrecht werkt volgens het principe van ‘vernieuwend verenigen’. Dit betekent maximale samenwerking tussen overheid en burger, maximale betrokkenheid van eigenaren, initiatiefnemers, burgers en ondernemers bij ruimtelijke planning. Drie jaar onderzoek naar het Muntgebied krijgt zo vorm via workshops, gebiedsbijeenkomsten, een gebiedswebsite, uitwisseling met een gemeentelijke stuurgroep en volop persoonlijke contacten in en buiten het Muntgebied. Het buurtboek is helemaal vanuit het gebied ontstaan: een deskundige buurtbewoner gaat met een dik boek onder de arm bij buurtgenoten langs de deuren om verhalen over het Muntgebied te verzamelen. Dit levert een uniek boek op vol ervaringskennis, inspiratie en ideeën. Het resultaat van al het onderzoek is een integrale gebiedsvisie die het voormalige industriegebied een nieuwe bestemming geeft, behoud van het erfgoed op de agenda zet en een kapstok biedt voor de verschillende initiatieven in het Muntgebied. Tegelijkertijd is er een uitgebreid netwerk van relaties opgebouwd.

In september maakt een gemengde jury van bewoners, bestuurders en ambtenaren bekend welke drie projecten gaan strijden om de Participatietrofee!

Filed under: urban planning, , ,

Het staat in het grote buurtboek

Twee boeken zijn uniek in hun soort: het buurtboek van Marij Nielen en het grote boek van Sinterklaas. Het verschil is dat het buurtboek een open boek is, waarin buurtbewoners zelf optekenen wat er speelt in het Muntsluisgebied. Op 6 mei kun je horen wat erin staat.

Langs de deuren
In opdracht van Nieuw Utrecht doet Marij Nielen van Stichting Maanzaad een bijzondere vorm van buurtverkenning. “De methode is expres heel simpel,” legt ze uit. “Ik heb een boek gemaakt vol lege vellen papier en daarmee ga ik langs de deuren. In dit grote boek kan iedereen wensen, ideeën en dromen over het Muntsluisgebied opschrijven of verbeelden. Ook voor zorgen of boosheid biedt het boek een plek.

Eigen woorden
Marij maakt een rondje door de buurt. Ze is nu over de helft en krijgt veel respons. Ik woon zelf in de buurt en ik ken behoorlijk veel mensen. Nu het lente is, zijn de mensen wat makkelijker bereid de deur open te zetten. Ze zijn in een goede stemming. Ze gaan ervoor zitten, schrijven hun eigen woorden op, dat maakt hen wat zorgvuldiger.”

Presentatie in Kanaalzicht
Donderdag 6 mei presenteert Marij vanaf 19.30 uur in café Kanaalzicht het buurtboek – een uniek door de buurt gemaakt exemplaar. Alle buurtbewoners, initiatiefnemers en ondernemers zijn van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen over het Muntsluisgebied. Een uitgelezen moment om het buurtboek van nog meer informatie te voorzien.

Filed under: Evenement, , ,

Breng de Muntsluis tot leven!

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Ook een vergeten plek die om aandacht schreeuwt. Of positief geformuleerd: een verborgen schat vol kansen. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren en een nieuwe benaderingswijze. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en opent met een integraal gebiedsonderzoek nieuwe wegen voor verdere invulling van unieke publieke ruimte in de stad.