Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Nieuw Utrecht presenteert visie Muntgebied

Vanaf vandaag is de publicatie Muntpark van Nieuw Utrecht verkrijgbaar. Drie jaar onderzoek naar het Muntgebied plaatst een verborgen schat in de schijnwerpers. Er is onderzoek gedaan om het gebied in alle opzichten en vooral de kernwaarden ervan goed te leren kennen, er is een vernieuwende procesaanpak verder ontwikkeld en toegepast (open planproces, coproductie, bottom-up in combinatie met top-down, participatie, ontwerpend onderzoek), er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd (met professionals en betrokkenen uit het gebied), er is gedurende het project steeds afstemming geweest met subisidie-gevers gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat, er is in opdracht van NU een Buurtboek gemaakt, er is een inventarisatie gedaan van bestaande initiatieven in het gebied die als bouwstenen voor gebiedsontwikkeling worden gezien, er is een gebiedsblog gemaakt en bijgehouden, er is uit dit alles een leidend principe, een visie Muntpark voortgekomen, er is een publicatie gemaakt waarin het concept Muntpark en alle andere resultaten van het proces zorgvuldig in woord en beeld zijn gepresenteerd en waarin toonaangevende publicisten en experts hun visie op het gebied presenteren en er zijn vervolgstappen voorgesteld. Ook heeft het proces zoals beoogd en gehoopt allerlei autonome ontwikkelingen en activiteiten aangejaagd.

Muntpark
Vanuit bestaande kwaliteiten van het Muntgebied en ideeën over stedelijke kwaliteit (van Utrecht) zocht Nieuw Utrecht naar een nieuwe bestemming voor het voormalige industriegebied rond de Muntsluis. Water, groen en cultureel erfgoed bieden volop mogelijkheden om van het Muntgebied een uniek stadspark te maken: het Muntpark, vernoemd naar de Rijksmunt. Gezien de stedelijke dichtheid van Lombok en straks van het naastgelegen Stationsgebied is het buurtpark Oog in Al toe aan een uitbreiding tot stadspark. Het Muntpark zou het eerste stadspark in Utrecht-West zijn. De parkvisie biedt als kader houvast en vrijheid om verschillende initiatieven een eigen plek te geven en aan kracht te laten winnen als samenhangend geheel. Verder is het park een goede kapstok voor behoud van het cultureel erfgoed. Het Muntpark heeft alles in zich om een trekpleister van Utrecht te worden.

Publicatie online
Via deze link kun je de publicatie downloaden. Er is ook een papieren editie verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met Henri van der Vegt.

ë

Filed under: Openbare ruimte, stadspark, urban planning, Waterrecreatie, , , , ,

Genomineerd voor de Water, Wonen en Ruimte Award 2010

Water, Wonen en Ruimte, een vakblad over water in het stedelijke gebied van Elba Media, heeft dit jaar voor het eerst de Water, Wonen en Ruimte Award ingesteld. Een vakjury heeft het project Breng de Muntsluis tot leven! van Nieuw Utrecht genomineerd voor deze prijs. Met dit project wijst Nieuw Utrecht op de potentie van een vergeten industriegebied als waterpark. De visie op het Muntgebied werpt een ander licht op de waarde en betekenis van het water, het omringende groen en het bijzondere ensemble van industrieel erfgoed rond het Merwedekanaal. Die aandacht is het begin van een nieuwe invulling van het Muntgebied.

In totaal zijn er 36 gerealiseerde projecten voorgedragen en 33 plannen. Deze projecten zijn zeer divers, maar hebben alle een relatie tot water. Op 8 september wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het Nationaal Water, Wonen en Ruimte congres. In het volgende nummer van het vakblad verschijnt de longlist met genomineerde projecten plus een uitgebreide beschrijving per finalist.

Filed under: Waterrecreatie, , ,

Inschrijven voor Recreantenhaven Merwedesluis

Watersporters opgelet. Eigenaren van kleine boten tot zeven meter kunnen vanaf nu via een voorinschrijving een ligplaats reserveren in de eerste recreantenhaven van Utrecht. Het ondernemersechtpaar Hans en Liselot van Elsen uit Oog in Al, zelf echte watersportliefhebbers, bereiden momenteel de ontwikkeling van een nieuwe haven in het Merwedekanaal bij de Muntsluis voor. Hiermee hopen zij het varen over de Utrechtse wateren mogelijk te maken voor al die Utrechtse botenbezitters die al jarenlang op de wachtlijst voor ligplaatsen staan. Reserveren kan via www.merwedesluis.nl

Filed under: Waterrecreatie, , ,

Breng de Muntsluis tot leven!

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Ook een vergeten plek die om aandacht schreeuwt. Of positief geformuleerd: een verborgen schat vol kansen. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren en een nieuwe benaderingswijze. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en opent met een integraal gebiedsonderzoek nieuwe wegen voor verdere invulling van unieke publieke ruimte in de stad.