Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Nieuw Utrecht presenteert visie Muntgebied

Vanaf vandaag is de publicatie Muntpark van Nieuw Utrecht verkrijgbaar. Drie jaar onderzoek naar het Muntgebied plaatst een verborgen schat in de schijnwerpers. Er is onderzoek gedaan om het gebied in alle opzichten en vooral de kernwaarden ervan goed te leren kennen, er is een vernieuwende procesaanpak verder ontwikkeld en toegepast (open planproces, coproductie, bottom-up in combinatie met top-down, participatie, ontwerpend onderzoek), er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd (met professionals en betrokkenen uit het gebied), er is gedurende het project steeds afstemming geweest met subisidie-gevers gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat, er is in opdracht van NU een Buurtboek gemaakt, er is een inventarisatie gedaan van bestaande initiatieven in het gebied die als bouwstenen voor gebiedsontwikkeling worden gezien, er is een gebiedsblog gemaakt en bijgehouden, er is uit dit alles een leidend principe, een visie Muntpark voortgekomen, er is een publicatie gemaakt waarin het concept Muntpark en alle andere resultaten van het proces zorgvuldig in woord en beeld zijn gepresenteerd en waarin toonaangevende publicisten en experts hun visie op het gebied presenteren en er zijn vervolgstappen voorgesteld. Ook heeft het proces zoals beoogd en gehoopt allerlei autonome ontwikkelingen en activiteiten aangejaagd.

Muntpark
Vanuit bestaande kwaliteiten van het Muntgebied en ideeën over stedelijke kwaliteit (van Utrecht) zocht Nieuw Utrecht naar een nieuwe bestemming voor het voormalige industriegebied rond de Muntsluis. Water, groen en cultureel erfgoed bieden volop mogelijkheden om van het Muntgebied een uniek stadspark te maken: het Muntpark, vernoemd naar de Rijksmunt. Gezien de stedelijke dichtheid van Lombok en straks van het naastgelegen Stationsgebied is het buurtpark Oog in Al toe aan een uitbreiding tot stadspark. Het Muntpark zou het eerste stadspark in Utrecht-West zijn. De parkvisie biedt als kader houvast en vrijheid om verschillende initiatieven een eigen plek te geven en aan kracht te laten winnen als samenhangend geheel. Verder is het park een goede kapstok voor behoud van het cultureel erfgoed. Het Muntpark heeft alles in zich om een trekpleister van Utrecht te worden.

Publicatie online
Via deze link kun je de publicatie downloaden. Er is ook een papieren editie verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met Henri van der Vegt.

ë

Filed under: Openbare ruimte, stadspark, urban planning, Waterrecreatie, , , , ,

Meedingen naar de Participatietrofee 2010

De buurtbewoners gaan er echt voor zitten om hun ideeën over het Muntgebied op te schrijven in het buurtboek van Marij Nielen.

Ida Thoenes van Wijkbureau West en Peter Jans van het Projectmanagementbureau hebben het buurtboek dat Marij Nielen in opdracht van Nieuw Utrecht maakte samen met het initiatief Breng de Muntsluis tot leven van Nieuw Utrecht aangemeld voor de Participatietrofee 2010. Deze prijs is vorig jaar ingesteld tijdens het gemeentelijke jaar van de participatie in Utrecht om vernieuwende vormen van participatie in de etalage te zetten. Ambtenaren kunnen projecten hiervoor indienen. Juist de combinatie van de aangemelde projectonderdelen onderstreept de twee kanten van coproductie die Nieuw Utrecht voorstaat: ontwikkeling van de publieke ruimte in het Muntgebied gaat van buitenaf en van binnenuit.

Vernieuwend verenigen
Nieuw Utrecht werkt volgens het principe van ‘vernieuwend verenigen’. Dit betekent maximale samenwerking tussen overheid en burger, maximale betrokkenheid van eigenaren, initiatiefnemers, burgers en ondernemers bij ruimtelijke planning. Drie jaar onderzoek naar het Muntgebied krijgt zo vorm via workshops, gebiedsbijeenkomsten, een gebiedswebsite, uitwisseling met een gemeentelijke stuurgroep en volop persoonlijke contacten in en buiten het Muntgebied. Het buurtboek is helemaal vanuit het gebied ontstaan: een deskundige buurtbewoner gaat met een dik boek onder de arm bij buurtgenoten langs de deuren om verhalen over het Muntgebied te verzamelen. Dit levert een uniek boek op vol ervaringskennis, inspiratie en ideeën. Het resultaat van al het onderzoek is een integrale gebiedsvisie die het voormalige industriegebied een nieuwe bestemming geeft, behoud van het erfgoed op de agenda zet en een kapstok biedt voor de verschillende initiatieven in het Muntgebied. Tegelijkertijd is er een uitgebreid netwerk van relaties opgebouwd.

In september maakt een gemengde jury van bewoners, bestuurders en ambtenaren bekend welke drie projecten gaan strijden om de Participatietrofee!

Filed under: urban planning, , ,

Breng de Muntsluis tot leven!

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Ook een vergeten plek die om aandacht schreeuwt. Of positief geformuleerd: een verborgen schat vol kansen. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren en een nieuwe benaderingswijze. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en opent met een integraal gebiedsonderzoek nieuwe wegen voor verdere invulling van unieke publieke ruimte in de stad.