Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Aandacht voor cultureel erfgoed vanuit het loodsje

Het nazomerweer maakte het Muntgebied uitnodigender dan ooit tijdens de Open Monumentendag: de warmgele zonnestralen hulden het erfgoed toepasselijk in een nostalgische sfeer. Drie gidsen lieten zaterdag 11 september vanuit verschillende invalshoeken hun licht op het gebied schijnen: sluiswachter Errol Koenders nam bezoekers mee naar de sluis om de werking ervan te demonstreren. In het loodsje toonde hij historische beelden uit de hoogtijdagen van het Merwedekanaal. De deuren van het naastgelegen schotbalkloodsje gingen ook open – een museum van balken en instrumenten om ze te plaatsen die al die jaren klaarliggen voor een eventuele noodsituatie. Marij Nielen van Stichting Maanzaad gaf inzage in het buurtboek en vertelde over de buurtverkenning die aan dit unieke boek ten grondslag ligt. Henri van der Vegt ging aan de hand van de publicatie Muntpark in op de onderzoeksmethode van Nieuw Utrecht: via intensieve uitwisseling met tal van betrokken partijen verwierven zij inzicht in kwaliteiten en een mogelijke nieuwe bestemming van het Muntgebied. Bezoekers reageren enthousiast op de parkvisie. Iedereen ziet de schoonheid van de plek, bevestigt de behoefte aan buitenruimte in dit deel van de stad en de aandacht die het gebied vraagt.

Filed under: Cultuurhistorie, Evenement, stadspark,

Vooruitkijken bij de Muntsluis tijdens Open Monumentendag

Schutbalkloodsje van Rijkswaterstaat, Keulsekade, naast Emmaus

Als er een bijzondere plek in Utrecht is waar je de smaak van de negentiende eeuw nog kunt proeven, is dit het Muntgebied wel. Het tijdperk van de industrialisatie staat dit weekend centraal tijdens de Open Monumentendag 2010. De rijksmonumenten rond het Merwedekanaal zijn als ensemble zaterdag een must om te bezoeken. De gietijzeren draaibrug, de ophaalbruggen, het sluizencomplex, de brug- en sluiswachtershuisjes vormen een mooi geheel met omliggende industriële complexen als de Rijksmunt en Cereol in een schilderachtig decor van water en groen.

Sluismeester Errol Koenders geeft 11 september op het hele uur tussen 10-17 uur uitleg over de werking van de sluizen en bruggen op het Muntcomplex. In het loodsje naast de Muntsluis kijkt Henri van der Vegt van Urban Pilots vanaf 13 uur naar de toekomst van het Muntgebied. Hij vertelt hoe het gebiedsonderzoek dat hij in het samenwerkingsverband van Nieuw Utrecht deed naar het Muntgebied kan bijdragen aan behoud van het erfgoed door ontwikkeling. De Open Monumentendag is een uitgelezen moment om de potentie van het voormalige industriegebied te belichten. Dit evenement is per slot van rekening in 1987 ingesteld om publieke belangstelling voor monumenten en draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Met gemiddeld zo’n 900.000 landelijke bezoekers is de Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland.

Filed under: Cultuurhistorie, Evenement, ,

De Muntsluis komt tot leven op 4 september

Het was het feest van Het Wilde Westen. Maar ook een feest van en voor de wijk. Met de Nacht der Nostalgie vierde Het Wilde Westen tien jaar culturele activiteit van en voor de wijk op een nieuw podium: de Muntsluis bloeide op als nooit tevoren.

Een lint van feestverlichting voerde bezoekers in de zomernacht van 4 september langs een parade van tentjes waar kunstenaars met hun werk reflecteerden op hun omgeving. Zelfs het zieltogende Cereol deed weer mee als videowall met verhalen van mensen over de fabriek en het gebied. Het Wilde Westen zat enige tijd in de directeurswoning van Cereol en krijgt na de herontwikkeling haar eigen plek in het monumentale fabrieksgebouw.


Voor het eerst in jaren was de industriële kade weer centrum van levendigheid, dit keer als culturele oplaadplaats. Nieuw Utrecht ondersteunde als onderdeel van haar onderzoek naar het Muntgebied een experiment waaruit de potentie van het voormalige industrieterrein als publieke plek onmiskenbaar naar voren kwam.

Filed under: Cultuurhistorie, Evenement, Openbare ruimte, , , ,

Nachtelijke nostalgie rond de Muntsluis

Met de Nacht der Nostalgie viert Het Wilde Westen op 4 september haar tienjarig bestaan als cultureel centrum van en voor de wijk West. Dat vroeg om een bijzondere locatie. Tijdens de workshop Breng de Muntsluis tot leven van Nieuw Utrecht in 2007 ontstond met Het Wilde Westen een kruisbestuiving van ideeën: een cultureel evenement zou een mooi moment zijn om het nieuwe gebruik van het Muntgebied onder de aandacht te brengen. Over twee weken is het voormalige industriegebied het podium voor een cultureel nachtfeest voor en door de wijk. De pleinen op en rond de sluizen vullen zich met een parade van performances door kunstenaars uit de wijk die zich hebben laten inspireren door de schilderachtige locatie van de Muntsluis. Ook Nieuw Utrecht kijkt 4 september achter- en vooruit in het Muntgebied.

Filed under: Evenement, Theater, ,

Het staat in het grote buurtboek

Twee boeken zijn uniek in hun soort: het buurtboek van Marij Nielen en het grote boek van Sinterklaas. Het verschil is dat het buurtboek een open boek is, waarin buurtbewoners zelf optekenen wat er speelt in het Muntsluisgebied. Op 6 mei kun je horen wat erin staat.

Langs de deuren
In opdracht van Nieuw Utrecht doet Marij Nielen van Stichting Maanzaad een bijzondere vorm van buurtverkenning. “De methode is expres heel simpel,” legt ze uit. “Ik heb een boek gemaakt vol lege vellen papier en daarmee ga ik langs de deuren. In dit grote boek kan iedereen wensen, ideeën en dromen over het Muntsluisgebied opschrijven of verbeelden. Ook voor zorgen of boosheid biedt het boek een plek.

Eigen woorden
Marij maakt een rondje door de buurt. Ze is nu over de helft en krijgt veel respons. Ik woon zelf in de buurt en ik ken behoorlijk veel mensen. Nu het lente is, zijn de mensen wat makkelijker bereid de deur open te zetten. Ze zijn in een goede stemming. Ze gaan ervoor zitten, schrijven hun eigen woorden op, dat maakt hen wat zorgvuldiger.”

Presentatie in Kanaalzicht
Donderdag 6 mei presenteert Marij vanaf 19.30 uur in café Kanaalzicht het buurtboek – een uniek door de buurt gemaakt exemplaar. Alle buurtbewoners, initiatiefnemers en ondernemers zijn van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen over het Muntsluisgebied. Een uitgelezen moment om het buurtboek van nog meer informatie te voorzien.

Filed under: Evenement, , ,

Het knettert en bruist in het NU-lab

In gesprek over ruimte voor initiatieven in het Muntsluisgebied


De bijeenkomst over het Muntsluisgebied die Nieuw Utrecht op 6 april 2010 in het Geldmuseum organiseert, is met recht een ‘NU-lab’: het knettert en bruist van de ideeën.

Particuliere initiatieven in de publieke ruimte
Een groep van veertig personen komt op de eerste echte lenteavond van het jaar bijeen in het Geldmuseum voor het NU-lab ‘Breng de Muntsluis tot leven’ van vereniging Nieuw Utrecht (NU). Een bont gezelschap van initiatiefnemers, bewoners, belangengroepen, ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat, kunstenaars en creatieven verkent gezamenlijk mogelijkheden om particuliere initiatieven een plek te geven in de publieke ruimte van het Muntsluisgebied.

Startbijeenkomst
Het NU-lab doet zijn naam eer aan: dit is een startbijeenkomst waar mensen voor het eerst als groep met elkaar in contact komen, plannen voor initiatieven uitwisselen, bevragen en vanuit praktijkkennis becommentariëren.

Mogelijke scenario’s
De avond begint met een presentatie waarin het gebied wordt geanalyseerd en toekomstperspectieven de revue passeren. NU wil op open wijze mogelijkheden van het gebied verkennen om de geest te openen voor nieuwe ideeën. Dus verschijnen er beelden van rustieke, industriële en hypermoderne bouwstijlen, van verschillende functies op en rond het water, van kleinschalige én grote volumes, van buurtniveau tot landelijk niveau. Het zijn ingrediënten waarop iedereen kan reageren, een basis om mogelijke scenario’s voor het gebied te vormen, waarin de initiatieven passen.

De presentatie maakt beroering en verschillende gedachten los. Zo veel mensen, zo veel wensen: de een wil rust en groene oevers, de volgende juicht beweging en bedrijvigheid toe. De een valt voor een houten botenhuis, de volgende raakt opgewonden van gedurfde innovatieve architectuur.

Uitwisseling
We hebben het over een mooi gebied met kansen voor de omgeving en de stad. De deelnemers van het NU-lab zijn actief betrokken bij deze plek en voelen zich ook duidelijk begaan met het Muntsluisgebied. En dat maakt verschillende emoties los, dat geeft wrijving en het schuurt. Daarom is het goed dat we bij elkaar zijn: hier kunnen we elkaar zien en op elkaar reageren. Dat heb je nodig naast een podium als een website die ook een vrijplaats vormt om ideeën te lanceren en te bespreken.

Verder
Het NU-lab is een van de vormen waarmee NU inzicht krijgt in gebruik en beleving van het gebied. Daarnaast heeft NU ook een gebiedsanalyse gemaakt, beleidsonderzoek gedaan, initiatieven in kaart gebracht en een aantal jaren gesprekken met tal van personen en partijen gevoerd. Al deze ingrediënten vinden hun weerslag in een publicatie die naar verwachting eind mei wordt gepresenteerd. Het is een soort werkdocument met een visie op het gebied waarin de initiatieven een plek krijgen. Dit kan als vertrekpunt worden gebruikt voor volgende stappen.

Filed under: Evenement,

6 april: NU-lab in Geldmuseum

Lekker in de zon op het Muntpleintje naast het Geldmuseum

Er is weer beweging in het Muntsluisgebied: op dinsdagavond 6 april brengt vereniging Nieuw Utrecht een breed gezelschap van circa veertig initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, kunstenaars en overheidsambtenaren bijeen voor een NU-lab in het Geldmuseum. Zij buigen zich over de mogelijkheden van het Muntsluisgebied en over activiteiten die dit gebied kunnen verlevendigen.

Filed under: Evenement, ,

Wie trekt de kar in het Muntsluisgebied?


Feit of fictie? Een projectontwikkelaar vertelt strak in het pak over zijn toekomstplannen met het Muntsluisgebied. Hij en zijn assistenten trekken twee karren vol prospects door… lees meer>

Filed under: Cultuurhistorie, Evenement, Theater, , , ,

Waterloopplein

Tijdens het Waterloopplein van 12 maart buigen woonbootbewoners zich over de voorbereidingen voor de Tweede Utrechtse Openwoonbotendag. Deze bespreking maakt deel uit van de algemene ledenvergadering van het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg (SUWO). Het Waterloopplein is een informatiebijeenkomst voor bootbewoners, die SUWO vier keer per jaar op vrijdag halverwege de derde maand van het kwartaal organiseert.

Filed under: Evenement, Waterwonen, , ,

Breng de Muntsluis tot leven!

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste plekken van Utrecht. Ook een vergeten plek die om aandacht schreeuwt. Of positief geformuleerd: een verborgen schat vol kansen. Als industriegebied is de rol van het Merwedekanaal uitgespeeld. Het culturele erfgoed, water en groen vragen om een nieuwe bestemming, invulling, om nieuwe eigenaren en een nieuwe benaderingswijze. Nieuw Utrecht probeert partijen met elkaar te verbinden en opent met een integraal gebiedsonderzoek nieuwe wegen voor verdere invulling van unieke publieke ruimte in de stad.