Muntsluis

Breng de Muntsluis tot leven!

Stap 2: visie, initiatieven en proces

Waterplein, Merwedekanaalzonevisie 2005

Organisatie
Eind 2009 zeggen de eigenaar van het sluizencomplex, Rijkswaterstaat, en de Gemeente Utrecht, samen met commissie Belvedere subsidie toe om een visie, programma en procesontwerp voor het Muntsluisgebied te maken. In de twee jaar na de workshop in houtzaagmolen De Ster legt NU contacten met overheid en politiek enerzijds en actieve bewoners en ondernemers anderzijds en bouwt een relatie met deze partijen op om tot een strategische samenwerking te komen. Hiermee kan het NU-project als voorbeeld fungeren voor nieuwe vormen van samenwerking bij ruimtelijke planvorming voor dit soort complexe gebieden. Het hoge participatieniveau sluit aan bij gemeentelijke ambities zoals vastgelegd in de Participatienota.

Participatie 2.0
Het NU-team verkent mogelijkheden van participatie 2.0 om ‘top’ en ‘bottom’ met elkaar te verbinden door tijdelijk regie over de ontwikkeling van het gebied te voeren. NU is een onafhankelijke partij die het gebied vanuit de stad en vanuit een breed perspectief bekijkt. Hierdoor kan zij wensen, plannen, belangen, afspraken en kansen van verschillende betrokken partijen op elkaar afstemmen en met elkaar verbinden. Het initiatiefteam van NU heeft zelf geen particuliere belangen of betrokkenheid in het gebied als inwoner of ondernemer en beschikt over kennis en ervaring met deze verbindende regierol via NU-projecten als Utrecht Utopia en Wonen boven winkels, en het Initiatief Domplein 2013.

Initiatiefnemerschap
Bij de NU-gebiedsaanpak is er speciale aandacht voor de initiatieven, dus voor de ondernemende burger. Breng de Muntsluis tot leven is zelf een particulier initiatief van een onafhankelijke partij. Juist die vrije rol invullen en waardevol maken, is de uitdaging van dit project. Actieve burgers zijn vaak jaren met hun initiatief bezig zijn. Het is moeilijk om plannen voor elkaar te krijgen, die eigenlijk makkelijker te realiseren zouden moeten zijn. Door intensieve, praktische en strategische samenwerking wil NU het geloof in de maakbare stad herwinnen en initiatiefnemerschap bevorderen – conform de doelstelling van Nieuw Utrecht, die al sinds 2000 is vastgelegd in de statuten van deze vereniging.

Interventies
Van november 2009 tot en met april 2010 ontwikkelt NU een visie op het Muntsluisgebied, maakt een procesontwerp voor het vervolg en brengt initiatieven in het Muntsluisgebied in kaart. Eind maart is er een NU-lab om nieuwe stappen te bedenken die de initiatieven verder brengen, afgestemd op een gemeenschappelijk gedragen visie, een gezamenlijke toekomstdroom voor een levendig Muntsluisgebied. Zo geeft NU invulling aan het verkregen vertrouwen als kwartiermaker in het Muntsluisgebied.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: